1. Yasal uyarılar

https://www.pakturkambalaj.com.tr/ web sitesi 2.550,460,00 Euro sermayeli, Lons-Le-Saunier  Ticaret ve Şirketler siciline 646 650 234  numarası ile SIRENE tescilli ve şirket merkezi 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT adresinde bulunan GROUPE LACROIX, SAS tarafından yayımlanır.

Avrupa içi KDV N°: FR 87 646650234.

Yayın müdürü : Lacroix Emballages

Kişisel veri dosyaları sorumlusu:
Lacroix Emballages SAS – 106 rue du Vieux Bourg, 39220 Bois d’amont – FRANCE.
Tel.: 03 84 34 15 15
E-mail : contact-dpo@groupe-lacroix.com

Site Publigo tarafından oluşturuldu, 35 rue de Bordes 71500 LOUHANS.

Site OVH tarafından barındırılır, 2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX Cedex 1.

Bu site, bilgi ve dış iletişim amaçlı işlemlerin beyanını muaf olduğuna karar veren 9 Mayıs 2006 tarih 2006-138 sayılı karar göre Fransız Kişisel Veri Koruma Kurumu’na (Ulusal Bilgi ve Özgürlükler Komisyonu – CNIL) beyandan muaftır.

2. Genel kullanım koşulları

Tanımlar

Bundan sonra :

‘Site’ veya ‘hizmet’: site https://www.pakturkambalaj.com.tr/ tüm sayfaları.
‘Editör’ : GROUPE LACROIX, sitenin yayınlanmasından ve içeriğinden sorumludur.
‘Kullanıcı’: Sitenin servislerini ziyaret eden ve kullanan internet kullanıcısı.

Site konusu ve tarafların tanımı

Bu sitenin amacı bir “vitrin sitesi” olarak belirlenir.

Site tüm internet kullanıcılarına açık ve ücretsiz erişim sağlar. Sitede gezinme, internet kullanıcısı tarafından tüm işbu genel koşulların kabul edildiğini ve kullanıcının bunlardan tamamen f bilgi aldıklarını kabul ettikleri varsayılır. Bu kabul, Internet kullanıcısı için, işbu genel koşulların kabul cümlesine denk gelen kutunun işaretlenmesinden geçer, örneğin “Sitenin tüm şart ve koşullarını okuduğumu ve kabul ettiğimi kabul ediyorum”. Bu kutunun işaretlenmesi internet kullanıcısı için ıslak imza ile aynı değere sahiptir.

Internet kullanıcı işbu sitenin editörünün otomatik kayıt sistemlerinin kanıt değerini kabul eder ve aksi delil hariç bir anlaşmazlık durumunda itirazdan feragat eder. İşbu genel koşulların kabulü, Internet kullanıcılarının bunu yapmak için yasal yeterliliğe sahip olduğu varsayılır.

İşbu sözleşmenin ifası çerçevesinde editör sorumluluğunun muafiyeti

Teknik sorunlar veya herhangi bir tür nedenle siteye erişim mümkün değilse, kullanıcı zarar talep edemez ve herhangi bir tazminat hakkını iddia edemez.

Bu sitedeki linkler diğer web sitelerine gönderilebilir ve bu sitelerin içeriğinin yürürlükte olan yasalara aykırı ise bu sitenin editörü sorumlu tutulamaz. Benzer şekilde, bu sitelerden birinin Internet kullanıcısı tarafından yapılan ziyaret esnasında kendisine zarar verdiği takdirde, bu sitenin editörü sorumlu tutulamaz.

Bu sitede yayınlanan öğelerle ilgili fikri mülkiyet hakları

İşbu sitenin tüm öğeleri editöre veya yetki veren üçüncü tarafa aittir veya öğe sahibinin izni ile sitede editör tarafından kullanılır. Logoların, metin içeriklerinin, piktografik veya videoların kopyası, bu listeleme sınırlı olmamakla birlikte, kesinlikle yasaktır ve sahtecilik olarak değerlendirilir.

Sahtecilikten suçlu olan herhangi bir üye, bildirim veya tazminat olmaksızın hesabı silinebilir, ve bu silme bir zararı oluşturmaz, ayrıca bu sitenin editörü veya temsilcisinin inisiyatifiyle başvurulacak yasal yollar saklı kalır.

Bu site, kredileri “Krediler” bölümünde belirtilen özel veya tüzel kişilere ait olan öğeleri (resimler, fotoğraflar, içerik) kullanır.

Krediler

  • Jean-Baptiste Merillot
  • Studio Lautrec
  • Daniel Gillet

Sorumluluğun sınırlandırılması

Sitenin editörü sadece bir araç yükümlülüğü ile bağlıdır; veri kaybı, izinsiz giriş, virüs, hizmet kesintisi veya diğer internet kullanımından kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı açıkça kendi riski ve kendi özel sorumluluğu altında siteyi kullanacağını kabul eder.

Site, kullanıcıya bir bilgi olarak, var olabilecek kusurları, hataları, eksiklikleri, yanlışlıkları ve diğer belirsizlikleri içeren bilgileri sağlar. Her halükarda, Editör aşağıdakilerden sorumlu tutulamaz:

– kar kaybı, kazanç kaybı, müşteri kaybı, sitenin kullanımından kaynaklanabilir veriler veya tam tersine, site kullanımının imkansızlığı dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı zararlardan,

– arıza, erişimin kullanılamaması, kötüye kullanım, kullanıcı bilgisayarının kötü yapılandırması veya kullanıcı tarafından kullanılmayan bir tarayıcının kullanımından,

– siteden kullanıcı tarafından erişilebilen reklam ve diğer harici bağlantıların veya kaynakların içeriğinden sorumlu değildir.

Siteye erişim

Site editörü, mücbir sebep, bakım, güncelleme, sitenin değiştirilmesi, host müdahalesi, iç veya dış grev, bir ağ arızası, elektrik ağında kesinti veya kullanıcının bilgisayarının kötü yapılandırması veya kullanımı gibi nedenlerden dolayı bağlantının teknik olarak kullanılamamasından sorumlu tutulamaz.

Çeşitli hükümler

İşbu genel koşullar Fransız yasalarına tabidir. Koşullar, sitenin editörü veya vekili tarafından her an değiştirilebilir. Kullanıcı için geçerli olan genel koşullar, koşulların kabul ettikleri gün geçerli olan koşullardır. Editör, tüm eski genel koşulları korumayı ve bunları isteyen herhangi bir kullanıcıya iletmeyi taahhüt eder.

Kamu düzeni hükümleri hariç, işbu genel hükümler uygulanması bağlamında ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlık, herhangi bir yargısal başvurudan önce dostane bir çözüm önerisi için sitenin editörüne sunulur. Dostane çözüm için yapılan başvurular, yasal başvuru sürelerini askıya almadığını açıkça hatırlatmak gerekir. Kamu düzeni alana ait aksi hükümler hariç bu sözleşmenin uygulanması ile ilgili yasal başvurular başvurulan istinaf mahkemesi yetkisinde olan mahkemelere sunulur. İşbu genel hükümlerden birisi yargı kararı ile geçersiz beyan edilir ise bu hükümsüzlük, diğer tüm maddeleri hükümsüz kılmaz ve bu hükümler yürürlükte kalmaya devam eder.

Çerezlerin Kullanımı

Bir “Çerez”, bir site kullanıcısının tanımlanmasına, site ziyaretinin kişiselleştirilmesine ve bilgisayarında bir veri dosyası kaydederek sitenin görüntülenmesinin hızlandırılmasına olanak tanır. Sitenin öncelikle 1) kullanıcı deneyimini geliştirmek için arama istatistikleri almak ve 2) bir bağlantı olmadan erişilebilir olmayan bir üye hesabı ve içeriğe erişim izin vermek için “Çerezler” kullanabilir.

Kullanıcı, bu uygulamadan haberdar olduğunu kabul eder ve sitenin editörüne bu uygulamayı kullanması için yetki verir. Editör, yasal bir talep dışında, bu “Çerezlerin” içeriğini üçüncü taraflara asla ifşa etmeyi taahhüt eder. Kullanıcı “Çerezlerin” kaydını ret edebilir veya “Çerezleri” kabul edilmeden önce bilgilendirilmek üzere tarayıcılarını ayarlayabilirler. Bunu yapmak için, Kullanıcı tarayıcısının ayarları yapar:

Daha fazla bilgi için: Web sitemizde çerezlerin yönetimi.

Koşulların sınırlandırılması

Eğer Genel koşulların bir hükmü yasa dışı, hükümsüz veya geçersiz veya başka bir nedenle olduğu uygulanmaz olduğu tespit edilirse, bu durumda söz konusu hüküm Şartlardan bölünebilir kabul edilir ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. İşbu koşullar, kullanıcı ve web sitesi arasındaki sözleşmenin tamamını açıklar. Bu hükümler önceki veya güncel yazılı veya sözlü tüm anlaşmaların yerine geçer. Genel hükümler kullanıcının kendisi tarafından devredilemez, nakil edilemez veya alt-lisans olarak verilemez.

Şartların ve elektronik ortamda verilen tüm bildirimlerin basılı bir sürümü, genel hükümlerle ilgili yasal veya idari işlemlerde istenebilir. Taraflar, bu genel hükümlerle ile ilgili tüm yazışmaların Fransızca dilinde yazılması gerektiğini kabul eder.

Bildirimler

İşbu genel hükümlere, yasal hükümler veya kişisel veri tüzüğüne ilişkin her türlü bildirim

yazılı olarak yapılmalıdır ve elden, taahhütlü mektup veya tasdikli olarak posta yoluyla veya ulusal seviyede tanınmış posta servisi ile yukarıdaki Yasal Açıklamalarda belirtilen posta adresine veya e-posta adresine iletilmelidir ve soyadı, adı, iletişim bilgileri ve bildirim konusu belirtilecektir.

Talepler

Web sitesinin, hizmetin veya diğer bağlantılı hizmetin kullanımıyla ilgili herhangi bir talep, sitenin olası sosyal ağlardaki sayfaları veya genel hükümler, yasal açıklamalar veya kişisel verilerin yasal açıklamaları, aksi yöndeki herhangi bir yasa veya hukuk kuralından bağımsız olarak, şikayetin kaynağı sorununun ilk gününden itibaren 365 gün içinde sunulmalıdır.

Böyle bir iddianın 365 gün içinde sunulmaması halinde, böyle bir iddia mahkemede sonsuza dek uygulanamaz olacaktır.

Yanlışlıklar

Web sitesi ve sunulan hizmetlerde, kısıtlı bir ölçüde, veya genel koşullar, yasal açıklamalar veya kişisel veri tüzüğü ile çelişen bilgiler, yanlışlıklar veya hatalar olabilir.

Buna ek olarak, sitede veya yardımcı hizmetlerde (sosyal ağlar, vb.) üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz değişiklikler yapılması mümkündür. Bu tür tutarsızlıkları düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Böyle bir durumun bizim gözümüzden kaçar ise, lütfen yukarıda Yasal açıklamalarında belirtilen posta adresinden veya e-posta adresinden, mümkünse hatanın ve konumun (URL) açıklamasının yanı sıra sizinle iletişim kurmamıza izin verecek yeterli bilgi ile bize ulaşın. Telif hakkı başvuruları için lütfen telif hakkı bölümüne bakınız.

© GROUPE LACROIX SAS – Tüm haklar saklıdır