Gizlilik politikasında kullanılan terimlerin tanımı

Terimlerin tanımı :

 • « Kişisel veriler» : 6 Ocak 1978 tarihli Bilgisayar ve Özgürlükler Yasası uyarınca “bir kimlik numarasına veya bir veya daha fazla unsura dayanarak doğrudan veya dolaylı olarak tespit edilen veya tespit edilebilen gerçek bir kişi ile ilgili tüm bilgiler” olarak tanımlanır.
 • « Site », « Hizmet» veya « sitemiz» : site https://www.pakturkambalaj.com.tr/ ve tüm sayfaları.
 • “Editör” veya “Biz” : GROUPE LACROIX, Sitenin yayınlanmasından ve içeriğinden sorumlu tüzel veya özel kişi.
 • “Kullanıcı” veya “Siz” : Site hizmetlerini ziyaret eden ve kullanan kullanıcı.

Madde 1 – Gizlilik Politikasına giriş ve Rolü

Bu sözleşmenin amacı, Hizmeti kullanımınız sırasında toplanan ve işlenen özel hayat ve işlenen kişisel verilerin korunmasına dair sitenin aldığı taahhütler bilgi vermektir.

Verilerinizi neden kullandığımızı ve nasıl kullandığımızı bilmeniz için bu gizlilik politikasını okumanız önemlidir.

Siteye kaydolarak, kendinize ait doğru bilgileri vermeyi taahhüt etmiş olursunuz. Yanlış bilgilerin verilmesi Sitede belirtilen genel hükümlere aykırıdır.

Bu Gizlilik Politikasının yasal, düzenleyici, yasal veya teknolojik gelişmeye uymak da dahil olmak üzere herhangi bir zamanda değiştirilebileceğini veya tamamlanabileceğini lütfen unutmayın. Varsa, güncelleştirme tarihi açıkça belirtilecektir.

Bu değişiklikler çevrimiçi olarak yayınlanır yayınlanmaz sizi taahhüt altına koyar ve bu nedenle lütfen herhangi bir değişiklikten haberdar olmak amacıyla bu Gizlilik Politikasını düzenli olarak incelemenize davet ederiz.

Ayrıca özel hayatın korunmasına dair haklarınızı ve yasaların sizi nasıl koruduğunda dair açıklama da bulacaksınız.

Bu gizlilik politikasıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya bu Gizlilik Politikasının 10. maddesinde tanımlanan haklarınızı kullanmak isterseniz, lütfen iletişim formumuz aracılığıyla veya şu adrese gönderilen posta yoluyla bize ulaşın: GROUPE LACROIX – 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT.

Madde 2 – Sitede toplanan veriler

Site tarafından toplanan ve daha sonra işlenen veriler, sizin Site içinde bulunan çeşitli formları doldurarak gönüllü olarak bize ilettiğiniz verilerdir. İçerikler hakkında bazı işlemleri için, üçüncü taraf iş ortaklarına kendi hizmetleri aracılığıyla sizinle ilgili verileri iletmeniz gerekebilir.

Bu verilere sahip değiliz, verilerin toplama ve işleme koşulları bu taraflara özgü koşullara tabidir. Verilerinizi bu bağlamda iletmeden etmeden önce koşullarını kontrol etmeye davet ediyoruz.

IP adresiniz (Internet’te bilgisayarınıza atanan kimlik numarası) otomatik olarak toplanır. Servisin

bu Sitenin genel hükümlerinde açıklandığı gibi, bir otomatik izleme işlemi (Çerez) uygulama olasılığı onduğundan haberdar olursunuz ve internet tarayıcınızın ilgili ayarlarını değiştirerek bunu önleyebilirsiniz.

Genel olarak, kendiniz hakkında herhangi bir kişisel bilgi vermeden sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Her halükarda, bu bilgileri aktarma zorunluluğunuz yoktur. Ancak, reddederseniz, belirli bilgi veya hizmetlerden yararlanamayabilirsiniz.

Ayrıca, kullanımı ne olur ise olsun istatistiksel veya demografik veriler gibi izinli verileri toplar, kullanır ve paylaşırız. Toplanan veriler kişisel bilgilerinizden gelebilir, ancak bu veriler kimliğinizi doğrudan açıklamadığı için yasalar kapsamında değildir. Örneğin, Sitenin belirli bir özelliğine erişen kullanıcıların yüzdesini hesaplamak amacıyla kullanım verilerinizi toplayabiliriz.

Sitemiz daha iyi içerik ve hizmet sağlamak için Google Analytics’in analiz hizmetini kullanır. Google Analytics, üçüncü taraf web sitelerinde ki tarama alışkanlıklarınızı izlemez. Sizinle ilgili Google Analytics’in erişime sahip olduğu bilgiler sizinle ilgili herhangi bir kişisel veri içermez.

“Hassas” olarak adlandırılan verileri toplamayız.

6 Ocak 1978 tarihli Bilgisayar ve Özgürlükler Kanunu Hükümleri uyarınca, siteye kayıtlı olan Site Kullanıcılarının iletişim bilgileri kaydedilecektir. Bu yasaya uygun olarak, sağladıkları verilere erişme, geri çekme, değiştirme veya düzeltme hakkına sahiptirler. Tek yapmaları gereken iletişim formumuz aracılığıyla veya posta yoluyla: GROUPE LACROIX – 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT başvurmaktır.

Kullanıcıların kişisel verilerinin Editör tarafından toplanması, Fransız Kişisel Veri Koruma Kurumuna (Ulusal Bilgi Teknolojileri ve Özgürlükler Komisyonu – CNIL) bir beyan gerektirmez.

Madde 3 – İşlem sorumlusunun kimliği

İşlem sorumlusu GROUPE LACROIX şirketidir, şirket merkezi adresi : 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT.

Madde 4 – Toplanan Verilerin Amacı

Site’nin formlarında zorunlu olarak tanımlanan veriler, Site’nin ilgili özelliklerinden ve özellikle Sitede sunulan işlemlerin içeriği üzerindeki işlemlerden yararlanabilmek için gereklidir.

Site, Kullanıcılarından veri toplayabilir ve işleyebilir :

 • Kayıt olduğunuz bilgileri veya hizmetleri sağlamak amacıyla: Haber bültenleri, ticari teklifler göndermek.
 • Sitemizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi (çerezlerin kullanımı dâhil) geliştirmemize olanak tanıyan bilgileri toplamak için.
 • Tanıtım, ticari teklif, bir sorunuza cevap vermek amacıyla sizinle iletişim sağlamak.

Madde 5 – Toplanan verilerin alıcıları ve kullanımı

Bizim tarafımızdan toplanan veriler, Servisin içeriğindeki işlemleri yürütmek amacıyla işlenir.

Özellikle kabul ettiğiniz bültenler çerçevesinde, Servisimizden e-posta (e-postalar) alma olasılığınız yüksektir. İletişim formumuz aracılığıyla veya size gönderilecek e-postaların her birinde bu amaçla belirtilen bağlantıdan bize ulaşarak bu e-postaların gönderilmesinin sona ermesini talep edebilirsiniz.

Kişisel Bilgilerinizin alıcısı sadece editördür. Bunlar, site yayıncısının bunları kullandığı alt yüklenicilere birlikte hiçbir zaman üçüncü bir tarafa aktarılmaz. Ne sitenin Editörü ne de alt yüklenicileri, Site’nin ziyaretçilerinin ve kullanıcılarının kişisel verilerini pazarlamaz.

Kişisel verileriniz, bu gizlilik politikasında tanımlanan amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen taraflarla paylaşılabilir.

Tüm üçüncü taraflardan kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamalarını ve yasalara uygun şekilde işlemesini şart koşuyoruz. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın verilerinizi kullanmasına izin vermiyoruz.

Madde 6 – Veri işlem yönetimini düzenleyen yasal temeller

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyarınca, sitenin Editörü yalnızca aşağıdaki durumlarda kişisel verileri kullanır:

 • sizin rızanızla;
 • sözleşmeye dayalı yükümlülüğün olduğu duruma (sitenin Editörü ile sizin aranız arasında bir sözleşme) ;
 • yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için (en AB veya ulusal mevzuat uyarınca).

Madde 7 – Veri güvenliği

Verilerinizin bir yasa, yönetmelik veya yetkili idari veya yargı merciinin kararıyla veya gerekli olduğunda Editörün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla açıklanabileceği hakkında bilgilendirildiniz. Kişisel verilerinizin yanlışlıkla kaybolmasını, kullanılmasını, değiştirilmesini, açıklanmasını veya izinsiz olarak erişimleri önlemek için uygun güvenlik önlemlerini aldık. Buna ek olarak, kişisel verilerinize erişim tanımlı ve belgelenmiş bir güvenlik prosedürüne tabidir.

Madde 8 – Veri saklama süresi

Veriler, iletişim bilgileri Sitenin yasal açıklamalarında görünen ve yukarıdaki amaçlara ulaşmak için kesinlikle gerekli olan süre boyunca tutulan ve 36 ayı geçemez olan sitenin hostunda saklanır. Bu sürenin ötesinde, bunlar sadece istatistiksel amaçlarla tutulacak ve herhangi bir işleme tabi tutulmayacaktır.

Madde 9 – Yetkili sağlayıcılar ve Avrupa Birliği’nin üçüncü bir ülkesine transfer

Sitenin Editörü, bize ilettiğiniz verilerin toplanmasını ve işlenmesini kolaylaştırmak için yetkili sağlayıcıları kullandığını size bildirir. Bu sağlayıcılar Avrupa Birliği dışında bulunabilir ve Sitede bulunan çeşitli formlar aracılığıyla toplanan verilerin bilgisine sahiptir.

Sitenin Editörü ilk olarak sağlayıcılarının yeterli önlemleri uyguladığını ve gizlilik, kullanım ve veri koruması için katı koşulların karşılandığını temin etmiştir. Özellikle, dikkat üçüncü bir ülkeye veri transferi için yasal bir temel varlığı üzerinde duruldu. Bu nedenle, diğerlerinin tip sözleşmelere tabi olmalarının yanında bazı sağlayıcılarımız, 2016 yılında CNIL tarafından onaylanan dahili şirket kurallarına (veya “Bağlayıcı Şirket Kurallarına”) ve Privacy Shield tabidir.

Madde 10 – Bilgisayar ve özgürlükler hakları

Kişisel verilerin korunmasına dair mevzuat uyarınca, bu Gizlilik Politikasının 1’inci maddesinde belirtildiği gibi, başlıkta belirtilen posta adresine (GROUPE LACROIX – 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT) veya iletişim formumuz  aracılığıyla bir e-posta göndererek kullanabileceğiniz aşağıda belirtilen ayrıntılı haklara sahipsiniz:

 • Bilgi edinme hakkı: Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız konusunda sizi bilgilendirme yükümlülüğümüz vardır (bu gizlilik politikasında açıklandığı gibi).
 • Erişim hakkı: tuttuğumuz kişisel verilerin bir kopyasını almak için verilerinize erişim için talepte bulunma hakkınızdır. Ancak, site Editörünün kişisel verileri işlemesinde güvenlilik ve gizlilik yükümlülüğünden dolayı, geçerli kimlik belgenizin taraması veya geçerli kimlik belgesi fotokopisinin sunumu ile kimliğinizin kanıtı koşuluyla başvurunuzun işleme alınacağı bildirilir.
 • Düzeltme hakkı: hakkınızda eksik veya yanlış olan kişisel verilerinizin düzeltmesinin isteme hakkı. Bu hak altında, yasa, yanlış, hatalı, eksik veya eski olan sizin hakkınızda olan veri düzeltme, güncelleme, kilitleme veya silmesinin talep etmenizi sağlar.
 • “Unutulma hakkı” olarak da bilinen silme hakkı: Bazı durumlarda, hakkınızda sahip olduğumuz kişisel verileri silmemizi isteyebilirsiniz (saklamamızı gerektiren zorunlu bir yasal durum hariç).
 • İşlem sınırlama hakkı: Bazı durumlarda kişisel verilerin işlenmesini askıya almamızı isteme hakkına sahipsiniz,
 • Veri taşınabilirliği hakkı: Geçerli bir formatta (örneğin, bir .csv dosyası) kişisel verilerinizin bir kopyasını bizden isteme hakkına sahipsiniz.
 • İtiraz etme hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz (örneğin, verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla işlememizi yasaklayarak).

Ancak, bu hakkın kullanılması ancak şu iki durumdan birinde mümkündür: bu hakkın kullanılmasının meşru gerekçelere dayandığında veya bu hakkın kullanılmasının toplanan verilerin ticari araştırma için kullanılmasını önlemeye yönelik olduğu durumlarda mümkündür.

GROUPE LACROIX – 106 rue du Vieux Bourg, 39220 BOIS D’AMONT adresinden veya iletişim formumuz aracılığıyla bize yazarak yukarıda açıklanan haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz bize ulaşın.

Kişisel verilerinize (veya başka hakların kullanılması için) erişim için ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Ancak, talebiniz açıkça asılsız, tekrarlayan veya aşırı ise sizden makul bir ücret alabiliriz. Bu durumda, isteğinize yanıt vermeyi de reddedebiliriz.

Sitenin Editörü, gerekirse, sistematik, tekrarlayan türde veya sayısı nedeniyle suiistimal edici isteklere itiraz etme hakkına sahip olacaktır.

Kimliğinizi doğrulamak ve kişisel verilerinize erişim hakkınızı sağlamak (veya diğer haklarınızı kullanmak) için sizden belirli bilgiler isteyebiliriz. Bu, bu kişisel verilerin yetkisiz bir kişi tarafından alınmamasını sağlamak için bir güvenlik önlemidir. Daha hızlı bir yanıt vermek için talebiniz hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla sizinle de iletişime geçebiliriz.

Tüm meşru taleplere bir ay içinde yanıt vermeye çalışıyoruz. Bu bir aylık süre, başvurunuz özellikle karmaşıksa veya birkaç tane başvuru yaptıysanız aşılabilir. Bu durumda, sizi haberdar edeceğiz ve sizi bilgilendireceğiz.

Madde 11 – Veri Koruma Kurumuna Şikayet

Eğer site Editörünün Kişisel Bilgilerinizle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğini düşünüyorsanız, ilgili mercie şikayette bulunabilir veya talebinizi iletebilirsiniz. Fransa’da yetkili makam, aşağıdaki adrese elektronik ortamda talebinizi iletebileceğiniz CNIL’dir: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet..

Madde 12 – Çerezler politikası

Web sitemize ilk kez giriş yaptığınızda, gerekirse, ekranınızın alt kısmındaki bir bandrol ile “çerezler” adı verilen alfa sayısal dosyalarda taramanızla ilgili bilgilerin kayıt edileceği hakkında bilgi verilir.

Çerez kullanım politikamız, web sitemizde navigasyon alanında uyguladığımız hükümlerini daha iyi anlamanızı sağlar. Özellikle, web sitemizdeki tüm çerezler, amaçları hakkında sizi bilgilendirir ve bunları ayarlama prosedürünü verir.

a) Sitedeki çerezler hakkında genel bilgiler

Sitenin editörü, web sitemizde sorunsuz ve optimum gezmenizi sağlamak için terminalinizin sabit diskine (bilgisayar, tablet, mobil vb.) çerezler yükleyebilecektir.

“Çerezler” (veya oturum açma çerezleri), sunduğumuz hizmetleri özelleştirmek amacıyla bilgisayarınızı, tabletinizi veya cep telefonunuzu tanımamızı sağlayan küçük boyutlu metin dosyalarıdır.

Çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler hiçbir şekilde sizi adınızla tanımlamaz. Bunlar sadece web sitemizin etkileşim ve performansını artırmak ve ilgi alanlarınıza uygun içerik göndermek için kendi ihtiyaçlarımız için kullanılır.

Bu bilgilerin hiçbiri, sitenin Editörünün sizin izninizi alması veya bu bilgilerin açıklanması yasa, mahkeme emri veya yetkili idari veya adli makam tarafından talep durumu hariç üçüncü taraflara iletilmemektedir.

Çerezlerin tanımladığı bilgiler hakkında sizi daha iyi bilgilendirmek için, Editörün web sitesinde kullanılabilecek farklı çerez türlerini, adlarını, amaçlarını ve muhafaza sürelerini listelenmiş şekilde tablo bulacaksınız https://www.pakturkambalaj.com.tr/cerezler/.

b) Çerez tercihlerinizin ayarlaması

İstediğiniz zaman çerezleri bırakılmasını kabul veya reddedebilirsiniz.

Gerek ise, bu siteye ilk bağlandığınızda, ekranınızın alt kısmında çerezlerin ve benzer teknolojilerin bırakılmasıyla ilgili bilgileri kısaca görüntüleyen bir bandrol görüntülenir. Bu bandrol, Editör web sitesinde devam ederek (örneğin, yeni bir sayfa yükleyerek veya sitedeki çeşitli öğeleri tıklayarak) cihazınıza çerezlerin bırakılmasını kabul ettiğiniz konusunda sizi uyarır.

Söz konusu çerezin türüne bağlı olarak, cihazınıza çerezleri bırakılması ve okuma izninizi almak zorunlu olabilir.

c) İzinden muaf çerezler

Ulusal Bilgisayar ve Özgürlükler Komisyonu’nun (CNIL) tavsiyeleri uyarınca, web sitesinin işletilmesi için kesinlikle gerekli oldukları veya elektronik iletişimi sağlamak veya kolaylaştırmak gibi özel bir amaca sahip oldukları sürece, bazı çerezler izinden muaftır. Bunlar oturum kimliği, kimlik doğrulama, yük dengeleme oturumu tanımlama bilgileri ve ara yüz özelleştirme bilgilerini içerir. Bu çerezler, sitenin Editörü tarafından verildiği ve yönetildiğinden dolayı işbu politikaya tamamen tabidir.

d) İzninizin önceden alınmasını gerektiren çerezler

Bu gereklilik, üçüncü taraflarca verilen ve temizlenene veya süresi dolana kadar terminalinizde kaldığı sürece “kalıcı” olarak sınıflandırılan çerezler için geçerlidir.

Bu tür çerezler üçüncü şahıslar tarafından verildiğinden, bunların kullanımı ve dosyalanması kendi gizlilik politikalarına tabidir ve bunların bir bağlantısını aşağıda bulabilirsiniz. Bu çerez ailesi, site Editörünün kullanmadığı hedef kitle ölçüm çerezlerini, reklam çerezlerini ve sosyal ağ paylaşım çerezlerini (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, vb.) içerir. Sosyal medya paylaşım çerezleri, ilgili sosyal ağın yayıncısı tarafından bırakılır ve yönetilir. Bu çerezler, izninize bağlı olarak, ilgili sosyal ağa bağlı olarak bir paylaşım “düğme” uygulaması aracılığıyla sitede paylaşılan içeriğin bir bölümünün kolayca paylaşmanızı sağlar.

Hedef kitle ölçüm çerezleri, web sitesinin çeşitli öğelerinin (ziyaret ettiğiniz içerik/sayfalar gibi) kullanımı ve kullanımıyla ilgili istatistikler ile ilgilidir. Bu veriler sitenin ergonomisinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. Web sitemizde ölçüm aracı (Google Analytics) kullanılır; gizlilik politikası aşağıdaki internet adresinde Fransızca olarak mevcuttur: https://policies.google.com/privacy?hl=tr

e) Çerez ayar araçları

Çoğu Internet tarayıcısı varsayılan olarak ayarlanır, böylece çerez bırakılmasına izin verilir. Tarayıcınız, tüm tanımlama bilgilerinin sistematik olarak reddedilmesi veya çerezlerin yalnızca bir kısmının verene bağlı olarak kabul edilmesi veya reddedilmesi için bu standart ayarları değiştirme fırsatı sunar.

UYARI: Cihazınıza çerezlerin bırakılmasının reddi kullanıcı deneyiminizi ve bu web sitesinin belirli hizmetlerine veya özelliklerine erişiminizi etkileyebileceği gerçeği hakkında dikkatinizi çekeriz. Bu durumda, sitenin Editörü sitenin işleyişi için gerekli tanımlama bilgilerini reddetme, silme veya engelleme tercihiniz nedeniyle gezinme koşullarınızın bozulmasının sonuçlarından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu sonuçlar zarar teşkil edemez ve bu gerçek için herhangi bir tazminat hakkına sahip olmayacaktır.

Tarayıcınız ayrıca cihazınızda mevcut çerezleri kaldırmanıza veya yeni çerezlerin cihazınıza bırakıldığı durumunda size bilgi verir. Bu ayarlar tarayıcınızı etkilemez, ancak çerezin getirdiği tüm avantajı kaybetmenize neden olabilir.

Aşağıda, cihazınıza bırakılan çerezleri ayarlayabilmeniz için lütfen kullanabileceğiniz birçok aracı bulabilirsiniz.

f) Web tarayıcınızın ayarlaması

Her Internet tarayıcısı kendi çerez yönetimi ayarlarına sahiptir. Çerez tercihlerinizi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için tarayıcı menünüze erişmek için ihtiyacınız olan yardıma giden bağlantıları aşağıda bulabilirsiniz.

Bu çerez politikasıyla ilgili diğer sorularınız veya bilgi talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin.

g) Çerez listesi

Sitede kullanılan çerezlerin ayrıntılı listesine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: https://www.pakturkambalaj.com.tr/cerezler/.